Ledige læreplassar

Oversikt over ledige læreplassar i våre medlemsbedrifter vil du til ei kvar tid finne her. Publisering av læreplasser hausten 2019 vil starte i februar/mars.
Lista vert oppdatert fortløpande, og nye læreplassar kan komme til gjennom året. Det løner seg difor å sjekke sida med jamne mellomrom.

Ta snarast kontakt med aktuelle læreplassar og vis di interesse. Bedriftene ønskjer seg lærlingar med initiativ og interesse for faget. Og huks at du skal føle deg like komfortabel med ditt val, som bedrifta med sitt.

Søknadsfristen utløpt? Du kan likevel ta kontakt med bedrifta og høyre om dei framleis tar i mot søknadar.

Når ei bedrift har tilsett lærling og læreplassen ikkje lenger er tilgjengelig, vil dette bli markert.

Du søkjer direkte til dei bedriftene du finn interessant (ikkje opplæringskontoret).

Merk at nokre bedrifter har elektronisk søknadssystem, eller har utarbeida eigne annonsar med informasjon om korleis dei ønskjer å motta søknad.

Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Askvoll kommune
Førde kommune
Førde kykjelege fellesråd
Gulen kommune
Vik kommune
Byggdriftarfaget
Opplæring i byggdriftarfaget vert gjennomført i samarbeid med ByggOpp Sogn og Fjordane.Sjå heimeside
Dataelektronikar og/eller IKT-servicefaget
Sogn og Fjordane fylkeskommune:
• Årdal vidaregåande skule
• Sogndal vidaregåande skule
• Eid vidaregåande skule
• Flora vidaregåande skule
• Stryn vidaregåande skule, Stryn
• Hafstad/ Mo og Øyrane vidaregåande skule, Førde
• Fylkeshuset, Leikanger

Sjå annonse
Feiarfaget
Opplæring i feirafaget vert gjennomført i samarbeid med opplæringskontoret ByggOpp Sogn og Fjordane.Sjå heimeside
Helsearbeidarfaget
Askvoll kommune
Balestrand kommuneStilling besatt
Fjaler kommune Sjå annonse
Førde kommune
Gulen kommune
Vik kommune
Hestefaget
Mo og Øyrane vidaregåande skuleSjå annonseFrist: 14. mai
Kontor og administrasjonsfaget

Reinhaldsoperatørfaget