Ledige læreplassar

Oversikt over ledige læreplassar i våre medlemsbedrifter vil du til ei kvar tid finne her. Publisering av læreplasser hausten 2018 vil starte i januar/februar.
Lista vert oppdatert fortløpande, og nye læreplassar kan komme til gjennom året. Det løner seg difor å sjekke sida med jamne mellomrom.

Ta snarast kontakt med aktuelle læreplassar og vis di interesse. Bedriftene ønskjer seg lærlingar med initiativ og interesse for faget. Og huks at du skal føle deg like komfortabel med ditt val, som bedrifta med sitt.

Søknadsfristen utløpt? Du kan likevel ta kontakt med bedrifta og høyre om dei framleis tar i mot søknadar.

Når ei bedrift har tilsett lærling og læreplassen ikkje lenger er tilgjengelig, vil dette bli markert.

Du søkjer direkte til dei bedriftene du finn interessant (ikkje opplæringskontoret).

Merk at nokre bedrifter har elektronisk søknadssystem, eller har utarbeida eigne annonsar med informasjon om korleis dei ønskjer å motta søknad.

Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Bremanger kommuneSjå annonseStilling besatt
Fjaler kommune Sjå annonseSøknadsfrist 20.03.18
Førde kommuneSjå annonseStilling besatt
Gulen kommuneSjå annonseStilling besatt
Hyllestad kommuneHeimeside
Høyanger kommuneSjå annonseSøknadsfrist 13.05.18
Selje kommuneStilling besatt
Byggdriftarfaget

Dataelektronikar og/eller IKT-servicefaget
Sogn og Fjordane fylkeskommune:
• Årdal vidaregåande skule, Øvre Årdal
• Sogndal vidaregåande skule, Sogndal
• Høyanger vidaregåande skule, Høyanger
• Dale vidaregåande skule, Dale
• Firda vidaregåande skule, Sandane
• Stryn vidaregåande skule, Stryn
• Måløy vidaregåande skule, Måløy
• Hafstad/ Mo og Øyrane vidaregåande skule, Førde
• Fylkeshuset, Leikanger

Sjå annonseStillinger besatt.
Feiarfaget

Helsearbeidarfaget
Askvoll kommuneStilling besatt
Balestrand kommuneHeimeside
Bremanger kommune Sjå annonseStilling besatt
Fjaler kommuneSjå annonseStilling besatt
Førde kommuneSjå annonseStillinger besatt
Gulen kommuneSjå annonseStilling besatt
Hornindal kommuneStilling besatt
Høyanger kommuneSjå annonseStilling besatt
Naustdal kommuneSjå annonseStilling besatt
Vik kommune Sjå annonseSøknadsfrist 10.03.18
Hestefaget
Mo og Øyrane vidaregåande skuleSjå annonseStilling besatt
Kontor og administrasjonsfaget
Bremanger kommuneSjå annonseSøknadsfrist 04.03.18

Reinhaldsoperatørfaget
Hyllestad kommuneHeimeside