2018 er Yrkesfaga sitt år og regjeringa har vedtatt ulike tiltak for å løfte yrkesfaga:

YRKESFAGLØFTET.