Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

april 2018

Førstehjelpskurs for lærlingar i helsearbeidarfaget 12.-13. april

12.april 2018 kl 10:00 - 13.april 2018 kl 16:00
Storehagen Atrium, Storehagen 1B
Førde, 6800
+ Google Map

Kurset vert halde i samarbeid med ambulansetenesta ved Førde sentralsjukehus, og formålet er å gje god kompetanse innanfor livreddande førstehjelp og varsling, spesielt med tanke på arbeid utanfor institusjon, kor fagarbeidaren sjølvstendig må være i stand til å vurdere og sette i verk nødvendige tiltak.

Les mer »

Grunnleggjande instruktørkurs i Førde 25.-26. april

25.april 2018 kl 10:00 - 26.april 2018 kl 17:00
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Storehagen 2
Førde, 6800
+ Google Map

Todagarskurs for faglege leiarar og instruktørar som har ansvar for opplæring av lærlingar og lærekandidar i våre medlemsbedrifter.
Formål med kurset er å gje deltakarane ei innføring i lærlingordninga generelt, lovverk, planlegging, gjennomføring og evaluering av internopplæringa.

Les mer »

Førstehjelpskurs for lærlingar i Barne og ungdomsarbeidarfaget 27. april

27.april 2018 kl 10:00 - 16:00
Storehagen Atrium, Storehagen 1B
Førde, 6800
+ Google Map

Førstehjelpskurs spesielt retta mot barne og ungdomsarbeidarar. Kurset er utarbeidd i samarbeid med ambulansetenesta ved Førde sentralsjukehus. og formålet er å gje god kompetanse innanfor skadebehandling, livreddande førstehjelp og varsling. 

Les mer »
september 2018

Introsamling på Førde sentralsjukehus for lærlingar i helsearbeidarfaget

6.september 2018 kl 10:00 - 15:00
Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2
Førde, 6812 Norge
+ Google Map

Det vert informasjonssamling om spesialisthelsetenesta for lærlingar i helsearbeidarfaget på Førde sentralsjukehus torsdag 6. september.

Les mer »

Grunnleggjande instruktørkurs i Førde 19.-20. september 2018

19.september 2018 kl 09:30 - 20.september 2018 kl 16:00
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Storehagen 2
Førde, 6800
+ Google Map

Det vert nytt instruktørkurs på Scandic Sunnfjord hotell i Førde 19.-20. september 2018. Kurset informerer om lærlingordninga generelt, planlegging av opplæring, kvalitetssikring og god rettleiing spesielt.

Les mer »
oktober 2018

Introduksjonssamling for lærlingar i barne og ungdomsarbeidarfaget og hestefaget

15.oktober 2018 kl 09:30 - 16:00
Storehagen Atrium, Storehagen 1B
Førde, 6800
+ Google Map

Alle våre nye lærlingar i barne og ungdomsarbeidarfaget og hestefaget vert innkalla til samlig i Førde 15. oktober.
Introsamlinga orienterer om din rettar og pliktar som lærling, og i arbeidslivet generelt. Du vil få utdelt lærlingmappe, og m.a. få orientering om loggføring og korleis du kan kvalitetssikre opplæringa di. 

Les mer »

Fagprøvesamling i Dataelektronikar- og IKT-servicefaget

18.oktober 2018 kl 10:00 - 15:30
Concord, Firdavegen 6
Førde, 6800
+ Google Map

Målet med samlinga er å gje lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar informasjon om ulike sider ved fagprøva; planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering, og gje kandidaten eit så godt grunnlag som mogleg for å gjenomføre ei god fagprøve.

Les mer »

Introduksjonssamling for lærlingar i helsearbeidarfaget

24.oktober 2018 kl 09:30 - 16:00

Alle våre nye lærlingar i helsearbeidarfaget vert innkalla til samlig i Førde 24. oktober.
Introsamlinga orienterer om din rettar og pliktar som lærling, og i arbeidslivet generelt. Du vil få utdelt lærlingmappe, og m.a. få orientering om loggføring og korleis du kan kvalitetssikre opplæringa di.

Les mer »
november 2018

Introduksjonssamling for lærlingar i dataelektronikarfaget

7.november 2018 kl 09:30 - 16:00
Fylkeshuset, Askedalen 2
Leikanger, 6863
+ Google Map

Alle våre nye lærlingar i dataelektronikarfaget vert innkalla til samlig i Leikanger 7. november.
Introsamlinga orienterer om din rettar og pliktar som lærling, og i arbeidslivet generelt. Du vil få utdelt lærlingmappe, og m.a. få orientering om loggføring og korleis du kan kvalitetssikre opplæringa di.

Les mer »

Temasamling for helsefaglærlingar 19.-20. november

19.november 2018 kl 08:30 - 20.november 2018 kl 15:00
Storehagen Atrium, Storehagen 1B
Førde, 6800
+ Google Map

Måndag 19. og tysdag 20. november arrangerer vi todagars samling for helsefaglærlingane våre innanfor velferds- og sporingsteknologi, terminalpleie, etikk, brann og heimeulykker. 
Samlinga inkluderer m.a. tur til Stryn vidaregåande skule for eit besøk i demonstrasjonsleiligheta for velferdsteknologi, forelesningar av fagpersonar og praktiske øvingar.

Les mer »
+ Export Events