Vi har mange bedrifter som ser etter engasjerte lærlingar. Du har kanskje registrert deg på Vigo, men huks også å vise di interesse direkte til aktuelle bedrifter. Informasjon om ledige læreplassar  vert oppdatert fortløpande, det lønner seg difor å kikke innom desse sidene med jamne mellomrom.

2018 er Yrkesfaga sitt år og regjeringa har vedtatt ulike tiltak for å løfte yrkesfaga:

YRKESFAGLØFTET.

…men ikkje langt. De vil framleis finne oss i 1. etasje på Concord i Førde, men no samlokalisert med dei andre opplæringskontora i det som vert kalla A-blokka.