Oppføringer av aslaug

Yrkesfagløftet

2018 er Yrkesfaga sitt år og regjeringa har vedtatt ulike tiltak for å løfte yrkesfaga:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/yrkesfagloftet/id2466567/

VI HAR FLYTTA

De vil framleis finne oss i 1. etasje på Concord i Førde, men no samlokalisert med dei andre opplæringskontora i det som vert kalla A-blokka.